VEMAT-CZ, textilní výroba, švihada, gumolana, šňůry a lana, papírové cívkyRozšíření skladových prostor

Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „REKONSTRUKCE BROWNFIELDU "BÝVALÝ AREÁL STÁTNÍCH STATKŮ KRNOV" SPOLEČNOSTI VEMAT-CZ, S.R.O. (CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007903), který je spolufinancován z Evropské unie, konkrétně z programu Nemovitosti (OPPIK). Cílem projektu je vybudování nové skladovací haly společnosti VEMAT-CZ, S.R.O. Tento cíl bude splněn realizací předkládaného projektu, kdy dojde k rekonstrukci v současné době nevyužívaného objektu typu brownfield. Realizací projektu dojde ke kapacitnímu navýšení skladovacích prostor společnosti a v návaznosti na uvolnění prostor v současné výrobní hale, dojde k navýšení výrobních prostor a možnosti rozvoje o další výrobní technologie.

50.055664, 17.615364
VEMAT - CZ, s.r.o.
Brantice 385
Brantice 79393 Czech Republic
voice+420 554 625 212
fax+420 554 625 213