Historie firmy VEMAT

Historie firmy VEMAT-CZ

Naše rodinná firma byla založena v roce 1992.

Po překonání počátečního obtížného období (rozpad trhu, vznik a zánik řady firem, obchodů a velkoobchodů, komplikací s monopolními dodavateli vláken, nedůvěra  k malým výrobcům atd.) jsme postupně získali okruh domácích i zahraničních odběratelů a dodavatelů. S drtivou většinou partnerů máme velmi dobrou spolupráci, s mnohými obchodujeme již 15 let a naše vztahy jsou dnes již možno říci přátelské. Spojuje nás mimo jiné obdobná historie porevolučního vývoje vzniku firem (skromné začátky, úsilí, vytrvalost, překonávání administrativních a byrokratických překážek atd.).

Zpočátku bylo těžiště naší výroby v produkci polyesterových a bavlněných oděvních šňůr v širokém barevném sortimentu. Následně jsme začali vyrábět také ploché a okrouhlé pruženky.

Náš výrobní sortiment jsme postupně rozšiřovali o výrobu švihadel, technických šňůr, papírových cívek a dalších výrobků (dle potřeb trhu a požadavků zákazníků). Zboží jsme začali také exportovat do zemí Evropské unie.

Z původních, velmi skromných, výrobních prostor v Krnově jsme postupně přesídlili do většího pronájmu a posléze jsme zakoupili vlastní výrobní objekt v Branticích.

Průběžně doplňujeme a inovujeme strojový park a snažíme se tím o maximální možnou produktivitu a kvalitu výroby. Rozšiřujeme též výrobní prostory, usilujeme o neustálé posilování stability firmy.

Svou odbornost udržujeme sledováním novinek v oboru, účastí na veletrzích, studiem zahraničních periodik. Udržujeme kontakty nejen s odborníky a výrobci technologií, ale také s výrobci obdobného sortimentu.

50.055664, 17.615364
VEMAT - CZ, s.r.o.
Brantice 385
Brantice 79393 Czech Republic
voice+420 554 625 212
fax+420 554 625 213