Fotovoltaický systém - 166 kWp

Hlavním cílem projektu je úspora konečné spotřeby energie v podnikatelském sektoru prostřednictvím instalace fotovoltaického systému (bez akumulace energie) ve společnosti VEMAT s.r.o. „VEMAT-CZ, FVE 1 - 166 kWp“, registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000021

Jak se instalovaly fotovoltaické panely

FV_foto_clanky

VEMAT publicita - Plakat-_vzor_-FVE-NPO