Rekonstrukce skladu s podporou OPPIK

rekonstrukce01Rozšíření skladových prostor

Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu REKONSTRUKCE BROWNFIELDU "BÝVALÝ AREÁL STÁTNÍCH STATKŮ KRNOV" SPOLEČNOSTI VEMAT-CZ, S.R.O. (CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007903), který je spolufinancován Evropskou unií, konkrétně programem Nemovitosti (OPPIK). Cílem projektu je vybudování nové skladovací haly společnosti VEMAT-CZ, S.R.O.

Tento cíl bude naplněn realizací předkládaného projektu, ve kterém dojde k rekonstrukci v současné době nevyužívaného objektu typu brownfield.

Realizací projektu dojde ke kapacitnímu navýšení skladovacích prostor společnosti a v návaznosti na uvolnění prostor v současné výrobní hale dojde k rozšíření a možnosti rozvoje o další výrobní technologie.