Vzdělání na 1. místě

02_vemat_pomaha

Jestliže chceme být společností prosperující a blahobytnou, musíme být společností vzdělanou. V Krnově máme školu, která nezůstává u zažitých, tradičních a možná někdy i zastaralých postupů a snaží se hledat cesty, jak žákům lépe vzdělání zprostředkovat v duchu Komenského: „škola hrou“.

Žádost paní učitelky: „zda bychom se nepodíleli na nákupu školních pomůcek“ tak nezůstala nevyslyšena. Jako praktici, kteří vědí, že téměř každá škola dnes disponuje 3d tiskárnou a že najít smysluplnou náplň pro starší žáky není jednoduché, jsme namísto nákupu hotových pomůcek navrhli řešení:zlomky01

  • tady je ukázková sada pro praktickou výuku zlomků, kterou jsme sami během víkendu, kdy se tolik hovořilo o tom, jak nám všem vzdělání žáků leží na srdci, vymodelovali a vytiskli jednu ukázkovou sadu
  • zakoupíme vám sadu barevných strun
  • zbytek si v rámci výuky IT v 7.-9. třídě v rámci praktických ukázek můžete vyrobit ve vlastní režii

Bohužel se kvůli časové tísni projekt "Pomůcky pro výuku zlomků" nakonec uskutečnil celý v naší firmě. Máme tak tu čest kompletní sadu výukových pomůcek předat akční paní učitelce Kateřině N., která učí naši nejmladší dceru.

Hledání nových cest, jak lépe zpřístupnit dětem znalosti a dovednosti, určitě vítáme a podporujeme.

Nabízíme námi připravené podklady (3D modely) ve formátu STL ke stažení zde: zlomky.zip