Zelená střecha na výrobní hale

Proč máme na výrobní hale zelenou střechu?

Rozhodli jsme se jít složitější, ale pro společnost i přírodu zodpovědnější cestou zadržování dešťové vody v novém areálu firmy. Jedním z opatření je zelená střecha, od které očekáváme lepší teplotní komfort nové haly v létě a výrazně menší odtok dešťovky.

Klimatické změny jsou velké téma – ať už na ně člověk má nebo nemá vliv. Srážky jsou čím dál tím více nepředvídatelné a nárazové. Chtěli jsme v celém areálu, nejen na střeše, zadržet co nejvíce vody a případné přebytky co nejvíce zasáknout nebo využít.

Legislativa vodohospodářská řešení požaduje už dnes, ale různé stavebně-technické přístupy ne vždy je využijí potenciál naplno, tak jako kombinace zelené střechy, zasakovacích průlehů a akumulační nádrže. Jsme rádi, že po třiceti letech existence už neřešíme jen tvorbu zisku (na tom není nic špatného, zisk není sprosté slovo a z prosperity firem těží celá společnost), ale můžeme brát ohled i na životní prostředí.

Posudek podloží celého areálu říká, že na jílovitém pozemku nelze vodu zasakovat, a konvenční střecha by nás vyšla levněji. My však nechceme zatížit odtékající vodou městskou kanalizační síť se všemi negativními důsledky.

2 400 m² zeleně a fotovoltaiky

Z celkové plochy 2 400 m² nových hal jsme oseli 1 000 m². Na zbytku je fotovoltaická elektrárna, která by měla po většinu roku pokrýt naši spotřebu elektrické energie. I tato část akumuluje srážky, byť omezeněji než ta ozeleněná. Bohužel se kvůli požadavkům na požární prevenci spojení FVE se zelenou střechou prakticky vylučuje.

Komplexní řešení nakládání s dešťovkou ale není jen střecha. Přidali jsme zasakovací parkoviště s podzemní akumulační nádrží a ozeleněné průlehy, které zadržují tu část vody, kterou v případě intenzivních srážek střecha nezachytí. Odvádíme do nich i vodu ze všech zpevněných ploch v areálu. Celkový objem všech prvků je 37 m³.

Speciální bezúdržbová směs bylin

Nechtěli jsme střechu “na efekt“, kterou je třeba hnojit nebo dokonce zalévat. Potřebujeme, aby překonala suché období a současně absorbovala srážky. Které z vysetých bylin budou prosperovat, ty tam porostou. Předpokládáme, že střechu budeme sekat 1–2× ročně, ale to ukáže až praxe. Popravdě v okolí není moc míst, kde se zeptat na zkušenosti.

I když se výstavba celého areálu protáhla, právě osev zelené střechy dopadl na jedničku. Bezprostředně po výsevu začalo cca 14denní deštivé počasí následované teplými podzimními měsíci. Vše nádherně vzešlo a střecha se tak od podzimu pěkně zelená, i když v plné kráse se projeví až v následující sezóně.

Sečteno a podtrženo

Výsledný efekt bude dvojí – viditelný a vyčíslitelný. U samotné střechy vidíte na fotkách níže zapojený porost. V horkých dnech jsme pocítili, že se střecha daleko méně rozpaluje než konvenční řešení. Zasakovací průlehy prokázaly svou účinnost už v sezóně 2023.

A k vyčíslitelným výsledkům: v Krnově všichni bez rozdílu platíme vodné a stočné, firmy navíc i stočné za odvod dešťových srážek. Před úpravami jsme platili za cca 4000 m³ ročně, teď jsme ale první firma v okolí, která bude nově platit jen tu vodu, která skutečně z areálu odteče. A kolik to bude, to prověří nadcházející sezóny na displeji průtokoměru.

Jak se realizovala a roste naše zelená střecha strecha01