Jak číst protokoly z trhačky?

K výrobkům máme uloženy jednotlivé protokoly, které zaznamená zkušební zařízení – trhačka. Jelikož jsme specializovaní na výrobu gumolan, pořídili jsme speciální a poměrně unikátní zkušební zařízení s vysokým zdvihem (pracovní délkou). Umíme tak natáhnout elastické lano až na délku několika metrů a změřit celý průběh závislosti síly na natažení.

Příklad protokolu konkrétního gumolana (zde 10 mm průměr):


Častým dotazem je, jak poznáme tažnost. Tažnost je hodnota v procentech, která udává, jak moc lze natáhnout gumolano z původní délky.

Příklad:

gumolano o délce 1 metr natáhnu na celkovou délku 2,2 metrů (tedy o 1,2 m). Zde se pak udává tažnost 120 %, tedy údaj o kolik gumolano natáhnu.

 

Tímto grafem na protokolu proložíme přímky:

 

Graf se skládá ze dvou různých úseků:

  • nejprve dochází k uplatnění pružnosti (vratná deformace) samotných latexových vláken, které tvoří jádro a hlavní funkční část gumolana – to je mírně stoupající část grafu

  • poté se po více či méně ostrém ohybu začíná strmost rychle zvyšovat – druhá část, strmější, proložena druhou přímkou. Zde se již uplatňuje oplet, který tvoří ochrannou funkci gumolana. Jeho deformace je již nevratná (v případě použití běžných vlákenných materiálů) a dochází k trvalému protažení opletových vláken.

 

Červená šipka ukazuje místo, kde dochází k protnutí přímek. Pokud protáhneme gumolano více, musíme vyvinout již výrazně větší sílu, která trvale zdeformuje oplet.

„Pracovní“ tažnost (tažnost pro běžný provoz) by měla být o něco málo menší (v grafu vyznačeno zelenou šipkou). Nedoporučujeme zatěžovat (natahovat) gumolana nad tuto hodnotu.